Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kostol svätého Antona Paduánskeho. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Jednoloďový barokový rímsko-katolícky františkánsky farský Kostol svätého Antona Paduánskeho postavený v rokoch 1660-1670. Je zaklenutý valenými klenbami a lunetami. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1712, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Hlavný oltár v kostole je z roku 1722, vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia. Kos …

Rohovce

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1250. V 15.storočí tu stál vodný hrad. Od 16.storočia bola poddanskou obcou Ilešháziovcov, ktorí tu v 2.polovici 16.storočia postavili kaštieľ ako centrum feudálneho panstva Veľká Sarva. K nemu patrili majetky v niekoľkých okolitých obciach. V 19.storočí zdedili pans …

Ruiny a základy v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Šamorín

POLOHA. Mesto leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu kanála Vodné dielo Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1238, kedy sa spomína sa v súvislosti so stavbou kostola. Spomína sa usadlosť pričom písomný doklad z roku 1287 spomína túto usadlosť pod názvom Svätá Mária (Szentmária). Podľa Mateja Bela a iných významných historikov dostal …

Sap

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na sútoku Dunaja a odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1255, ďalšia z roku 1289. Obec patrila Bratislavskému hradu. Jej majiteľmi boli šľachtici, neskôr Dóciovci a iné rodiny. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, tkáčstvom, r …

Sídliská v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skanzeny v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Socha svätého Antona Paduánskeho. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli kláštora františkánov v záhrade charitného domova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Barokový štvorboký kamenný obdĺžnikový pilier z roku 1674. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia, po roku 1985 a v roku 2003. Socha. Baroková socha svätého Antona Paduánskeho z roku 1674. Upravovaná bola v 7 …

Štvrtok na Ostrove

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1206 a 1214, ďalšia z roku 1240. V 13.storočí bola obec kolonizovaná Nemcami. Začiatkom 16.storočia bola poddanským mestečkom. Získala trhové privilégiá a charakter mestečka poddaného svätojurskému a neskôr sčasti eberhardskému panstvu. V rokoch 1938 …

Synagógy v okrese Dunajská Streda

GABČÍKOVO Synagóga bola postavená koncom 19.storočia. Je to historizujúca stavba s novorománskymi a novogotickými prvkami.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Pôvodná neologická židovská synagóga bola postavená v 2.polovici 19.storočia. V roku 1912 bola upravená v romanticko-historizujúcom slohu. Upravovaná bola v roku 2007. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová a jednopodlažná. V súčasnosti v nej od r …

TOPlist