Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Topoľníky

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Od roku 1796 sa vyvíjala ako poddanské mestečko Dolné Topoľníky (Dolný Ňáražd) s trhovým právom a od 18.storočia ako sídlo správy jedného z dištriktov panstva Svätý Jur. Prvá písomná zmienka o obci Dolný Ňáražd pochádza z 13.storočia. Spočiatku bola obec zemians …

Trhová Hradská

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235. Bola poddanskou obcou, od 17.storočia poddanským mestečkom bratislavskej kapituly. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda. …

Trnávka

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1275. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Trstená na Ostrove

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1250. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Veľká Paka

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1205,1222 a 1250. Súčasná obec vznikla v roku 1940 spojením terajších miestnych častí. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Územie je obce je známe hrobovými nálezmi maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. …

Veľké Blahovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1161. Patrila hradu Bratislava, neskôr drobným šľachtickým rodinám. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Veľké Dvorníky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Veľký Meder

POLOHA. Mesto leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Presné údaje o založení mesta neexistujú. Mesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti dostalo pomenovanie od Arpádovho vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľuďmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka je z roku 1268, od kráľa Belu IV. a to v listine, p …

Vieska

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1322.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vojenské stavby v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

TOPlist