Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Dunajská Streda

ŠAMORÍN. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný gotický cintorín z 15. a 16.storočia. Má nepravidelný pôdorys. V súčasnosti neaktívny cintorín sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej, ktorý stojí v časti Bučuháza na konci osady Šámot (Šámotský majer). …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Stavba v historizujúcom slohu z roku 1901. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Solitér sa nachádza v parku za Veľkým kaštieľom.   ŇÁRAD. Hrob A. Szebő Sziniho. Hrob A. Szebő Sziniho. …

Kríže v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kríž so sochou ukrižovaného Krista z roku 1867 stojí v strede Kalvárie.   MICHAL NA OSTROVE. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kamenný kríž z roku 1657 stojí pri kostole. …

Mohyly a mohylníky v okrese Dunajská Streda

JANÍKY. Mohyla. Národná kultúrna pamiatka Mohyla vyhlásená v roku 1966. Kertaljai foldek. Dve praveké kruhové mohyly pochádzajú z halštatu. Nachádza sa v časti Dolné Janíky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mohyla I.  Pochádza z obdobia čakanskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Nachádza sa za cintorínom. Mohyla II. Pochádza z obdobia kalendenberskej kultúry z halštatu, staršej doby železnej. Nachádza sa pri ceste medzi H …

Pamätné tabule v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o pamätných tabuliach v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Dunajská Streda

BALOŇ. Pomník obetiam 1.svetovej vojny. V obci stojí pomník obetiam 1.svetovej vojny.   ČILIŽSKÁ RADVAŇ   DOLNÝ ŠTÁL 1   DOLNÝ ŠTÁL 2   HOLICE. Stĺp tržného práva. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický obecný stĺp tržného práva z 2.polovice 18.storočia stojí za kostolom na Hlavnej ulici v časti Kostolná Gala. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011.   KĽÚČOVEC. Pomník obeti …

Sochy a busty v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Socha svätého Antona Paduánskeho. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli kláštora františkánov v záhrade charitného domova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Barokový štvorboký kamenný obdĺžnikový pilier z roku 1674. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia, po roku 1985 a v roku 2003. Socha. Baroková socha svätého Antona Paduánskeho z roku 1674. Upravovaná bola v 7 …

TOPlist