Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne stavby

Evanjelické kostoly v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA Sieňový evanjelický novogotický kostol pochádza z roku 1883.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784-1785. Upravovaný bol v roku 2004. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je J. G. Altenburger. Stojí v strede mesta na ulici Gazdovský rad. …

Kalvárie v okrese Dunajská Streda

BÁČ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri františkánskom kláštore severne od kláštorného kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje  Krista, z roku 1867. Upravovaná bola v rokoch 1938 a 1994. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je murársky majster L. Knöbl. Kaplnka krížovej cesty. Historizujú …

Kaplnky v okrese Dunajská Streda

BÁČ Kaplnka z roku 1725.   BÁČ. Kaplnka Piety. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Piety postavená v historizujúco-novogotickom slohu v roku 1867. Má obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Kaplnka stojí v areáli Kalvárie.   BLAHOVÁ. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.   BODÍKY. Kaplnka navštívenia Panny Márie.   DOLNÝ ŠTÁL Kaplnka pri motoreste.   DUNAJSKÝ KLÁTOV. Kaplnka narodenia P …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Dunajská Streda

BOHEĽOV Nový kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1996.   ČILIŽSKÁ RADVAŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi pochádza z roku 1794.   DOLNÝ ŠTÁL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786. Zväčšený bol v roku 1886.   DUNAJSKÁ STREDA Postomoderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.   HORNÁ POTÔŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z r …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kostol svätého Antona Paduánskeho. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Jednoloďový barokový rímsko-katolícky františkánsky farský Kostol svätého Antona Paduánskeho postavený v rokoch 1660-1670. Je zaklenutý valenými klenbami a lunetami. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1712, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Hlavný oltár v kostole je z roku 1722, vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia. Kos …

Synagógy v okrese Dunajská Streda

GABČÍKOVO Synagóga bola postavená koncom 19.storočia. Je to historizujúca stavba s novorománskymi a novogotickými prvkami.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Pôvodná neologická židovská synagóga bola postavená v 2.polovici 19.storočia. V roku 1912 bola upravená v romanticko-historizujúcom slohu. Upravovaná bola v roku 2007. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová a jednopodlažná. V súčasnosti v nej od r …

Zvonice v okrese Dunajská Streda

NOVÝ ŽIVOT V časti Vojtechovce stojí drevená zvonica s ihlanovitou strechou. …

TOPlist