Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Záhrady v okrese Dunajská Streda

BÁČ Pamiatkové objekty NKP Kláštor františkánov vyhlásené v roku 1963. Kláštorné záhrady z 18.storočia v areáli Kláštora františkánov. Upravované boli v 2.polovici 19.storočia. Východná kláštorná záhrada sa nachádza v areáli kláštora a západná kláštorná záhrada sa nachádza v areáli charitného domu.   ČAKANY Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a záhrada vyhlásený v roku 1963. Záhrada s historickou zeleňou z 18.storočia. Nachád …

Zlaté Klasy

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1239. V roku 1699 bola poddanským mestečkom (bývalá časť Rastice). V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   T …

Zvonice v okrese Dunajská Streda

NOVÝ ŽIVOT V časti Vojtechovce stojí drevená zvonica s ihlanovitou strechou. …

TOPlist