Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Dunajská Streda

DUB LETNÝ V LEHNICIACH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 340cm, výškou 20m, priemerom koruny 28m a vekom 150 rokov. Rastie v časti Veľký Lég v predzáhradke rodinného domu č.107 pri ceste do Bratislavy pri autobusovej zastávke.   DUB LETNÝ V MLIEČANOCH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný …

Čiližská Radvaň

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila zoborskému kláštoru, od roku 1268 panstvu Komárno a neskôr miestnym zemepánom. V roku 1861 obec vyhorela. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Cintoríny v okrese Dunajská Streda

ŠAMORÍN. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný gotický cintorín z 15. a 16.storočia. Má nepravidelný pôdorys. V súčasnosti neaktívny cintorín sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej, ktorý stojí v časti Bučuháza na konci osady Šámot (Šámotský majer). …

Dobrohošť

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Dunajom a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo na tzv. Umelom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1238. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1965 obec postihla povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Č …

Dolný Bar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1245, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1334. Obec doložená v roku 1401 patrila predialistom ostrihomského arcibiskupstva v stolici vo Vojke, časť patrila zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Dolný Štál

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1111. V rokoch 1254-1256 sa spomína ako súčasť Bratislavského hradu, v 14.storočí patrila tunajším zemepánom. Súčasná obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Dolný Štál, Horný Štál a Tône. Dolný Štál (Alistál) sa spomína v roku 1391. Horný Štál (Felstá …

Dopravné a športové stavby v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Cestný most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Oblúkový tehlový klasicistický most z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v západnej časti parku kaštieľa.   MEDVEĎOV. Most. Pri obci sa nachádza jediný most na Žitnom ostrove, ktorý spája naše územie s Maďarskom.   VOJKA NAD VÁHOM. Kompa. Kompa premáva medzi obcami Vojka nad Váhom a Kyselica. …

Drobná architektúra v okrese Dunajská Streda

HOLICE. Obecný stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický obecný stĺp, stĺp trhového práva, z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011. Nachádza sa v časti Kostolná Gala na ulici Hlavná za kostolom.   HUBICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Klasicistická kamenná fontána bola vybudovaná v 1.polovici 19.storočia. Má kruhový pôd …

Dunajská Streda

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z rokov 1162-1172 kedy tu pravdepodobne kráľ Belo IV. založil trhové miesto s dňom trhov určeným na stredu, získalo jarmočné a trhové výsady. Ďalšia zmienka je z roku 1254. V 13.storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, neskôr kráľovským majetkom Bratislavského hradu. Od roku 1600 ju vlastn …

TOPlist