Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Dunajský Klátov

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Klátovského ramena severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1384, ďalšia z roku 1533.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Evanjelické kostoly v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA Sieňový evanjelický novogotický kostol pochádza z roku 1883.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784-1785. Upravovaný bol v roku 2004. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je J. G. Altenburger. Stojí v strede mesta na ulici Gazdovský rad. …

Gabčíkovo

POLOHA. Mesto leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu kanála Vodného diela Gabčíkovo južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1102. Bola starým rodovým majetkom rodiny Amadeovcov, ktorým patril i tunajší opevnený kaštieľ. Ďalšie zmienky o obci sú z roku 1264. V 13.storočí je listinne doložených aj niekoľko okolitých osád, ktoré neskôr zanikli …

Galérie v okrese Dunajská Streda

GALÉRIA JÚLIUSA LÖRINCZA. Dunajská Streda. Galéria sídli vo Vermesovej vile na ulici Gorkého 2.   ŠAMORÍN. At Home Gallery. Súkromnú galériu založili v roku 1995 vo svojom byte Csaba a Suzanne Kissovci. Odtiaľ pochádza aj jej názov, čo v preklade znamená galéria doma. V roku 1996 premenili nefunkčnú židovskú synagógu na ulici Mliečňanská 5 na pulzujúce centrum súčasného umenia. V galérii sa konajú výstavy, performance, koncerty a …

Historické budovy v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kláštor františkánov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Kláštor františkánov, nazývaný Svätý Anton na Ostrove, bol spolu s kostolom postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1660-1670. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Dvojpodlažný objekt č.2 s pivnicou a pôdorysom v tvare U a s kostolom v areáli stojí na …

Holice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1245 a 1250. Pôvodne tu stála osada Gala. V 13.storočí bola kráľovským majetkom patriaci Bratislavskému hradu. V roku 1466 obec získala mestské výsady platné až do 18.storočia. Vtedy časť Kostolná Gala získala od kráľa Mateja Korvína trhové privilégia a …

Horná Potôň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1250. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Benkova Potôň Če …

Horné Mýto

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268, ďalšia zmienka z roku 1406. V 17.storočí patrila svätojurskému a eberhardskému panstvu, od 18.storočia bola poddanskou obcou Pálfiovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ …

Horný Bar

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. Bola kráľovským majetkom patriacim Bratislavskému hradu. Neskôr najväčšia časť obce patrila rodine Amadeovcov ako súčasť panstva, ktoré malo sídlo v Beši (dnes Gabčíkovo), menšia časť obce p …

Hradiská v okrese Dunajská Streda

JANÍKY. Hrádok Csillagvar. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Stredoveká zemná pevnosť, hrádok, Csillagvar. Nachádza sa v časti Dolné Janíky pri Malom Dunaji. …

TOPlist