Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese.   …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Stavba v historizujúcom slohu z roku 1901. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Solitér sa nachádza v parku za Veľkým kaštieľom.   ŇÁRAD. Hrob A. Szebő Sziniho. Hrob A. Szebő Sziniho. …

Hubice

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1293. V 14.storočí bola majetkom rodu Gombaivcov, neskôr patrila rodine Meholániovcov ako súčasť ebehrardského panstva (dnes Malinovo). V 17.storočí obec patrila ostrihomskému arcibiskupovi Selepčénimu, ktorý v tunajšom kaštieli zriadil manufaktúru na výrobu …

Hviezdoslavov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1895. V roku 1921 bola kolonizovaná Slovákmi. V roku 1936 sa obec odčlenila od obce Štvrtok na Ostrove. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Jahodná

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o o obci je z roku 1539 kedy sa spomína ako poddanská obe. Až do konca feudalizmu patrila šintavskému panstvu Esterháziovcov. V roku 1849 v chotári obce prebehla bitka medzi cisárskymi a maďarskými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   …

Janíky

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Malého Dunaja severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1287, ďalšia zmienka z roku 1311. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Súčasná obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Búštelek, Dolné a Horné Janíky.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Zemná pevnosť Cs …

Jaskyne v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Jurová

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1253. Obec sa spomína ako kráľovský majetok Bratislavského hradu. Majetky tu mali rody Méhesovcov a Baloghovcov. Obyvatelia sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka a oviec. V roku 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   O …

Kalvárie v okrese Dunajská Streda

BÁČ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri františkánskom kláštore severne od kláštorného kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje  Krista, z roku 1867. Upravovaná bola v rokoch 1938 a 1994. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je murársky majster L. Knöbl. Kaplnka krížovej cesty. Historizujú …

Kaplnky v okrese Dunajská Streda

BÁČ Kaplnka z roku 1725.   BÁČ. Kaplnka Piety. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Piety postavená v historizujúco-novogotickom slohu v roku 1867. Má obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Kaplnka stojí v areáli Kalvárie.   BLAHOVÁ. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.   BODÍKY. Kaplnka navštívenia Panny Márie.   DOLNÝ ŠTÁL Kaplnka pri motoreste.   DUNAJSKÝ KLÁTOV. Kaplnka narodenia P …

TOPlist