Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kaštieľ klasicistický. Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia bol postavený na staršom základe. V súčasnosti slúži ako ústav sociálnej starostlivosti.   BLATNÁ NA OSTROVE. Kúria klasicistická 1. Klasicistická kúria bola postavená začiatkom 19.storočia.   BLATNÁ NA OSTROVE. Kúria klasicistická 2. Klasicistická kúria bola postavená začiatkom 19.storočia.   ČAKANY. Kaštieľ barokový. Národná kultúr …

Kľúčovec

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila premonštrátskemu kláštoru v Turci, od roku 1268 hradu Komárno, od roku 1535 kláštoru na Panónskej hore a do roku 1612 patrila do Komárňanskej župy. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1965 obec zasiahla povodeň, ktorá zničila …

Kostolné Kračany

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1215. Obec vznikla spojením 5 obcí, ktoré vznikli v chotári obce Kračany, spomínanej v roku 1215. V 18. a 19.storočí tu mali majetky rôzne zemianske rody. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Dunajská Streda

BOHEĽOV Nový kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1996.   ČILIŽSKÁ RADVAŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi pochádza z roku 1794.   DOLNÝ ŠTÁL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786. Zväčšený bol v roku 1886.   DUNAJSKÁ STREDA Postomoderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.   HORNÁ POTÔŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z r …

Kráľovičove Kračany

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1215. Na jej území vzniklo niekoľko obcí zemianskeho charakteru. Obec má poľnohospodársky ráz. Súčasná obec vznikla v roku 1940 kedy sa k nej pripojili susedné obce, ktoré sú dnes miestnymi časťami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   H …

Kríže v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kríž so sochou ukrižovaného Krista z roku 1867 stojí v strede Kalvárie.   MICHAL NA OSTROVE. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kamenný kríž z roku 1657 stojí pri kostole. …

Kúpele v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Kútniky

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1240. Neskôr sa v jej chotári vyvinulo 6 obcí (Blažov, Čenkesfa, Ened, Heďbeneéte, Povoda a Töböréte). Obec patrila rodu tunajších zemanov de Ethe. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠ …

Kvetoslavov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1230. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Senec: …

Kyselica

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1205 a 1296. Do roku 1993 bola obec miestnou časťou obce Rohovce. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A  …

TOPlist