Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Dunajská Streda

Poloha:  Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 074,6 km2

Počet obyvateľov:  121 891 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  113,03 ob./km2

Okresné mesto:  Dunajská Streda

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.

» Zaujímavosti

Lehnice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Malý Lég, Sása a Veľký Lég. Neskôr bolo pripojené Masníkovo. Prvé písomné zmienky o osadách sú z 1.polovice 13.storočia. Boli kráľovským majetkom Bratislavského hradu. Až do konca feudalizmu patrili viacerým zemianskym rodinám. V rokoch 1938-19 …

Lúč na Ostrove

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Malá a Veľká Lúč. V rokoch 1938-1945 boli obce pripojené k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI. …

Ľudová architektúra v okrese Dunajská Streda

BAKA Z 19.storočia sa v obci zachovalo niekoľko hlinených domov so sedlovou strechou.   BALOŇ Z 19.storočia pochádzajú hlinené i murované domy so sedlovou trstinovou strechou. Na záhumniach sa nachádzajú šopy s vypletanými rákosovými stenami.   BODÍKY Z 19.storočia pochádzajú hlinené domy, omazané a obielené, s murovanými štítmi a sedlovými strechami. Pred domami boli homoľovité pece na pečenie chleba, postavené na …

Macov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1367. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Mad

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1254. Pôvodne tu boli dve samostatné osady Malý a Veľký Mad. V 2.polovici 16.storočia sa zlúčili. Patrili miestnym zemepánom. Obec bola súčasťou obce Dolný Bar. V roku 1989 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Malé Dvorníky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1138, ďalšia z roku 1252. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Maloplošné chránené územia v okrese Dunajská Streda

NPR ČÍČOVSKÉ MŔTVE RAMENO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Čičovské mŕtve rameno. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 798.715m2, rozloha ochranného pásma je 552.553m2. Chránené územie predstavuje zbytok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom rôznych vodných biocenóz, výskyt …

Medveďov

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu Dunaja južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila hradu Bratislava. Pred rokom 1609 ju spustošili a vyplienili Turci. V 17.storočí ju získali Héderváryovci a nejaký čas patrila do Komárňanskej župy. Od 18.storočia odtiaľto viedla poštová trať do Bratislavy a miesto starého brodu od …

Michal na Ostrove

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1337. Bola poddanskou obcou panstva Rohovce. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE …

TOPlist