Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Dunajská Streda

DUB LETNÝ V LEHNICIACH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 340cm, výškou 20m, priemerom koruny 28m a vekom 150 rokov. Rastie v časti Veľký Lég v predzáhradke rodinného domu č.107 pri ceste do Bratislavy pri autobusovej zastávke.   DUB LETNÝ V MLIEČANOCH Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný …

Jaskyne v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Dunajská Streda

NPR ČÍČOVSKÉ MŔTVE RAMENO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Čičovské mŕtve rameno. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 798.715m2, rozloha ochranného pásma je 552.553m2. Chránené územie predstavuje zbytok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom rôznych vodných biocenóz, výskyt …

Parky v okrese Dunajská Streda

GABČÍKOVO Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Nachádza sa pri Kaštieli Amadeovcov na Továrenskej ulici. Gabčíkovský park je Chráneným areálom.   HUBICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Dunajská Streda

Celé územie okresu pokrýva celok Podunajská rovina podcelkami Čiližská mokraď a Potôňska mokraď.   PODUNAJSKÁ ROVINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Rozloha 3.489km2. Je to rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškov …

Skalné útvary v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Dunajská Streda

ČÍČOVSKÉ LUHY /SKUEV0182/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 459,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prirodzené eutrof …

TOPlist