Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Abrahám

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu rieky Gidra severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1266, kedy sa spomína ako poddanská obec šintavského panstva. Po roku 1819 patrila panstvu Čeklís.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v paleolite. Sídliskové nálezy z neolitu, eneolitu, kostrové pohrebisko a  …

Chránené stromy v okrese Galanta

DUB LETNÝ V ŠTRKOVCI Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj estetický, ekologický a krajinársky význam. Má vysoký vek, vzrast a tvar a je pozostatkom prirodzených porastov. Dub letný s obvodom kmeňa 550cm, výškou 26m, priemerom koruny 10m a vekom 150 rokov. Rastie v Šoporni na západnom okraji osady Štrkovec pri kraji lesa.   LIPA V PUSTÝCH ÚĽANOCH Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je v …

Čierna Voda

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Čierna voda juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine. Ďalšia zmienka je z roku 1217. Začiatkom 14.storočia patrila panstvu Matúša Čáka, neskôr bola poddanskou obcou šintavského a po roku 1817 čeklískeho panstva. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. &nb …

Čierny Brod

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Čierna voda juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1297 kedy sa spomína ako kráľovský majetok patriaci Bratislavskému hradu. Od 19.storočia bola poddanskou obcou šintavského panstva. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologická lokalita. Pohrebi …

Cintoríny v okrese Galanta

SEREĎ. Židovský cintorín. Židovský cintorín je pamiatkou na niekdajšiu židovskú komunitu v meste. …

Dolná Streda

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1283.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1233 v listine, kde sa spomína ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. V 17.storočí bola poddanskou obcou svätojurského panstva, od roku 1674 patrila k dolnoňaraždskému panstvu. V 18.storočí sa obyvatelia zaoberali povozníctvom, rozvážali soľ zo skladu v Tr …

Dolný Chotár

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 oddelením od obce Dolné Saliby.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Galanta

GALANTA. Most. V časti Nebojsa stojí empírový kamenný most zo začiatku 19.storočia.   GALANTA. Železničná stanica. Budova železničnej stanice po rekonštrukcii v 20.storočí vynikli pôvodné architektonické prvky, napríklad okrasné súčasti fasády, lemovanie okien a dverí a krytá veranda z oceľovej konštrukcie. Stanica je zaujímavou technickou pamiatkou.   SEREĎ. Most. Most cez Váh je technickou pamiatkou. Je to jediný …

TOPlist