Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Mestá

Galanta

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z rokov 1237-1240, kedy sa spomínajú dve lokality villa Galanta, ktoré neskôr splynuli do jednej obce. Časť patrila kláštoru na Panónskej hore, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Od 17.storočia sa vyvíjala ako poddanské zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Väčšina poddaných patrila Esterháziovcom, menšia čas …

Sereď

POLOHA. Mesto leží v severnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1313, v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov ako „Zereth“. Pôvodne bola osadou strážcov Šintavského vodného hradu. So svojim prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho …

Sládkovičovo

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V roku 1326 postupne patrila rôznym panstvám, v 16.storočí klariskám z Bratislavy, koncom 19.storočia tu mali majetky Zičiovci. Pôvodne to bola roľnícka obec. Od 19.storočia sa obec vyvíja ako mestečko. V roku 1868 tu pracoval cukrovar. V rok …

» Kategórie

TOPlist