Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Abrahám

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu rieky Gidra severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1266, kedy sa spomína ako poddanská obec šintavského panstva. Po roku 1819 patrila panstvu Čeklís.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v paleolite. Sídliskové nálezy z neolitu, eneolitu, kostrové pohrebisko a  …

Čierna Voda

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Čierna voda juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine. Ďalšia zmienka je z roku 1217. Začiatkom 14.storočia patrila panstvu Matúša Čáka, neskôr bola poddanskou obcou šintavského a po roku 1817 čeklískeho panstva. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. &nb …

Čierny Brod

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Čierna voda juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1297 kedy sa spomína ako kráľovský majetok patriaci Bratislavskému hradu. Od 19.storočia bola poddanskou obcou šintavského panstva. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologická lokalita. Pohrebi …

Dolná Streda

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1283.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1233 v listine, kde sa spomína ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. V 17.storočí bola poddanskou obcou svätojurského panstva, od roku 1674 patrila k dolnoňaraždskému panstvu. V 18.storočí sa obyvatelia zaoberali povozníctvom, rozvážali soľ zo skladu v Tr …

Dolný Chotár

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 oddelením od obce Dolné Saliby.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Gáň

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Derňa severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 keď patrila zoborskému kláštoru, neskôr viacerým zemepanským rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite, ranostredoveké sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Horné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1233. Prvýkrát je doložená spolu s obcou Dolné Saliby v listine ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. Od 16.storočia patrila Turzovcom ako poddanská obec šintavského panstva, od 17.storočia Esterháziovcom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   …

Hoste

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1231.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE. …

Jánovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1792. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 1992 sa obec volala Janovce. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Jánovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda. …

» Kategórie

TOPlist