Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Jelka

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Názov obce sa prvýkrát spomína v tvare Ilka v kráľovskej darovacej listine z roku 1197. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1239 v listine kráľa Bela IV., kedy patrila hradu Bratislava. V 14.storočí patrila miestnym zemepánom. V 16.storočí bola vyplienená Turkami. Život obce vo veľkej …

Kajal

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Derňa východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Za feudalizmu bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Ku Kajalu patrila osada Uhrovce, ktorá je listinne doložená v roku 1251. V 13.storočí patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, neskôr niekoľkým šľachtickým rodinám. Obec a osadu pustošili …

Košúty

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1138 kedy patrila tunajším zemanom, neskôr viacerým rodinám. V roku 1931 prebehol v obci štrajk poľnohospodárskych robotníkov, v ktorom boli traja zastrelení. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Ar …

Kráľov Brod

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku riek Derňa a Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1252. Samotná obec vznikla v rokoch 1785-1787 pri brode cez Starú Čiernu vodu. Spomína sa v roku 1808. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAV …

Malá Mača

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na sútoku riek Dolný Dudváh a Gidra severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1326. V roku 1663 bola vyplienená Turkami, v rokoch 1703-1711 kuruckými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 2001 bola obec mestskou časťou Sládkovičova. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   …

Matúškovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Šard južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1138 v popise diakonského chotára, v ktorej sa obec spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „terra civilum Posoniensium de villa Tocsu“. Meno obce sa neskoršie spomína v podobe Tochsun v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214. V ch …

Mostová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku Dolného Dudváhu a Salibského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. Bola poddanskou obcou šintavského panstva až do konca feudalizmu. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko. Mezolitické nálezy, rímsko-barbarské sídlisko a slov …

Pata

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Patrila ku kráľovským majetkom, od roku 1523 panstvu Šintava. V roku 1849 v chotári obce prebehla bitka medzi maďarskými a cisárskymi vojskami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člove …

Pusté Sady

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1352. Prvá písomná zmienka je z roku 1376. V 14.storočí bola pôvodnou obcou kráľovských trubačov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Pusté Úľany

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Stolického potoka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1301. Patrila hradu Bratislava, neskôr rôznym rodinám. V 18.storočí bola obec pripojená k panstvu Voderady.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite. Mohyly z doby halštatskej, rímsko-barbar …

» Kategórie

TOPlist