Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Galanta

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z rokov 1237-1240, kedy sa spomínajú dve lokality villa Galanta, ktoré neskôr splynuli do jednej obce. Časť patrila kláštoru na Panónskej hore, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Od 17.storočia sa vyvíjala ako poddanské zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Väčšina poddaných patrila Esterháziovcom, menšia čas …

Galérie v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Gáň

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Derňa severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 keď patrila zoborskému kláštoru, neskôr viacerým zemepanským rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite, ranostredoveké sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Historické budovy v okrese Galanta

GALANTA. Budova bývalej banky. Budova bývalej banky bola postavená začiatkom 20.storočia. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare U. V súčasnosti v nej má sídlo a výstavné priestory Vlastivedné múzeum. Budova stojí na hlavnej ulici.   GALANTA. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova rímsko-katolíckej fary postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 18.st …

Horné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1233. Prvýkrát je doložená spolu s obcou Dolné Saliby v listine ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. Od 16.storočia patrila Turzovcom ako poddanská obec šintavského panstva, od 17.storočia Esterháziovcom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   …

Hoste

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1231.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE. …

Hradiská v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Súbor štyroch kamenných náhrobníkov zo zaniknutého cintorína sa nachádza v románskom kostole v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobník z roku 1754 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník II. Náhrobník z roku 1762 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník III. Náhrobník z roku 1795 je neskorobarokový. …

Jánovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1792. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 1992 sa obec volala Janovce. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Jánovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda. …

TOPlist