Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Jelka

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Názov obce sa prvýkrát spomína v tvare Ilka v kráľovskej darovacej listine z roku 1197. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1239 v listine kráľa Bela IV., kedy patrila hradu Bratislava. V 14.storočí patrila miestnym zemepánom. V 16.storočí bola vyplienená Turkami. Život obce vo veľkej …

Kajal

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Derňa východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Za feudalizmu bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Ku Kajalu patrila osada Uhrovce, ktorá je listinne doložená v roku 1251. V 13.storočí patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, neskôr niekoľkým šľachtickým rodinám. Obec a osadu pustošili …

Kalvárie v okrese Galanta

VEĽKÉ ÚĽANY Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Kaplnky v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Ohradný múr. Barokový murovaný ohradný múr so zastaveniami krížovej cesty …

Kaplnky v okrese Galanta

ČIERNA VODA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z roku 1782. Upravovaná bola v roku 1983. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys s polkruhovým záverom a jednopriestorovú dispozíciu. Stojí pri hlavnej ceste.   ČIERNY BROD. Kaplnka Piety. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Piety, …

Kaštiele v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kaštieľ secesný. Secesný kaštieľ z roku 1899. Nachádza sa v chránenom parku a v súčasnosti slúži ako detský liečebný ústav. Stredisko výroby úžitkových predmetov z pálky.   ČIERNY BROD. Kúria. Solitér č.355 stojí v časti Heď.   GALANTA. Kaštieľ mladší. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančná stavba z 2.polovice 16 …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Galanta

JELKA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1930 v historizujúcom novobarokovom slohu. …

Košúty

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1138 kedy patrila tunajším zemanom, neskôr viacerým rodinám. V roku 1931 prebehol v obci štrajk poľnohospodárskych robotníkov, v ktorom boli traja zastrelení. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Ar …

Kráľov Brod

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku riek Derňa a Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1252. Samotná obec vznikla v rokoch 1785-1787 pri brode cez Starú Čiernu vodu. Spomína sa v roku 1808. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAV …

Kríže v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Barokový stĺp s podstavcom pochádza z roku 1759. Kríž s korpusom. Barokový kamenný kríž s ukrižovaným Kristom z roku 1759. …

Ľudová architektúra v okrese Galanta

DOLNÉ SALIBY Z 19.storočia pochádzajú hlinené a murované domy so širokými dvormi a kvetinovými záhradami.   MATÚŠKOVO   Roľnícky dvor č.129. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Dom ľudového bývania (tájház) bol postavený z nepálenej tehly v roku 1847. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvordielnu, šesťpriestorovú dispozíc …

TOPlist