Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Malá Mača

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na sútoku riek Dolný Dudváh a Gidra severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1326. V roku 1663 bola vyplienená Turkami, v rokoch 1703-1711 kuruckými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 2001 bola obec mestskou časťou Sládkovičova. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   …

Matúškovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Šard južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1138 v popise diakonského chotára, v ktorej sa obec spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „terra civilum Posoniensium de villa Tocsu“. Meno obce sa neskoršie spomína v podobe Tochsun v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214. V ch …

Mohyly a mohylníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Mostová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku Dolného Dudváhu a Salibského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. Bola poddanskou obcou šintavského panstva až do konca feudalizmu. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko. Mezolitické nálezy, rímsko-barbarské sídlisko a slov …

Múzeá v okrese Galanta

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Galanta. Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1.4.1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante, od 1.1.1990 Vlastivedné múzeum. OD roku 1970 sídlilo v novogotickom kaštieli v Galante. V roku 1986 začala jeho rekonštrukcia. Keďže sa v nej nepokračuje múzeum dočasne sídli v strede mesta v budove bývalej ba …

Pamätné tabule v okrese Galanta

KOŠÚTY. Pamätná tabuľa na štrajk. Na kultúrnom dome je umiestnená pamätná tabuľa na pamätný štrajk robotníkov a na streľbu žandárov do zhromaždených v roku 1931.   SEREĎ. Pamätná tabuľa koncentračného tábora. Pamiatkový objekt NKP Pracovný tábor vyhlásený v roku 2009. Pamätná tabuľa na antifašistický odboj v rokoch 1940-1945, SNP, koncentračný tábor a židovské obete. Je osadená v areáli pracovného tábora na druhom obytnom bar …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Galanta

HORNÉ SALIBY   KOŠÚTY. Pamätník na štrajk. Pamätník na štrajk v roku 1931.   KOŠÚTY. Pomník s bustou Š. Majora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Pomník s bustou diplomata Štefana Majora /1887-1963/ bol postavený v rokoch 1965-1966. Autorom busty je V. Baďura. Stojí v strede obce pri kultúrnom dome.   MATÚŠKOVO   MOSTOVÁ. Pamätník padlým. Pamätník padlým z roku 1927.   MOSTOVÁ   PATA   …

Pamiatkové územia v okrese Galanta

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Pata

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Patrila ku kráľovským majetkom, od roku 1523 panstvu Šintava. V roku 1849 v chotári obce prebehla bitka medzi maďarskými a cisárskymi vojskami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člove …

Pusté Sady

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1352. Prvá písomná zmienka je z roku 1376. V 14.storočí bola pôvodnou obcou kráľovských trubačov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

TOPlist