Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pusté Úľany

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Stolického potoka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1301. Patrila hradu Bratislava, neskôr rôznym rodinám. V 18.storočí bola obec pripojená k panstvu Voderady.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite. Mohyly z doby halštatskej, rímsko-barbar …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kostol patriarchu Abraháma. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol patriarchu Abraháma z roku 1782 bol postavený na mieste starého kostola.   ČIERNA VODA. Kostol Panny Márie, Kráľovnej ruženca. Rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej ruženca zo začiatku 20.storočia. Stavba čerpá z domácej klasicistickej tradície. Kostol bol zrekonštruovaný v rokoch 2001-2002.   ČIERNY BROD. Kostol narodenia Pa …

Ruiny a základy v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Šalgočka

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1248.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Hlohovec: Dvorníky …

Sereď

POLOHA. Mesto leží v severnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1313, v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov ako „Zereth“. Pôvodne bola osadou strážcov Šintavského vodného hradu. So svojim prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho …

Sídliská v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Šintava

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1074, kedy sa spomína obec s hradom postaveným pri významnom brode cez Váh. Hrad bol postavený na tzv. Českej ceste. Do 13.storočia patrila obec kráľovi. Od 15.storočia sa obec stala poddanským mestečkom s kráľovským skladom soli a dreva. OD roku 1419 je doložený …

Skanzeny v okrese Galanta

JELKA V blízkosti vodného mlyna sa nachádza skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. …

Sládkovičovo

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V roku 1326 postupne patrila rôznym panstvám, v 16.storočí klariskám z Bratislavy, koncom 19.storočia tu mali majetky Zičiovci. Pôvodne to bola roľnícka obec. Od 19.storočia sa obec vyvíja ako mestečko. V roku 1868 tu pracoval cukrovar. V rok …

Sochy a busty v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súsošie Piety. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli románskeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Barokový štvorboký kamenný pilier so súsoším z roku 1736. Súsošie. Barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1736.   DOLNÁ STREDA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vy …

TOPlist