Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Šoporňa

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Vodnej nádrže Kráľová severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1251, kedy sa obec spomína na starom slovanskom osídlení. Patrila panstvu Šintava. V 16.-17.storočí bola vyplienená Turkami a dočasne spustla. V roku 1787 sa spomína ako poddanské mestečko. V roku 1848 bola vypálená cisárskymi vojskami …

Synagógy v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Tomášikovo

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Riek Stará Čierna voda južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1577. Vznikla na prelome 15. a 16.storočia. V roku 1646 sa spomína ako poddanská obec šintavského panstva. V roku 1760 tu dal gróf František Esterházi postaviť kaštieľ, v ktorom v roku 1763 Mária Terézia zriadila prvý štátny sirotinec pre šľachti …

Topoľnica

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Derňa východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113 v Zoborskej listine. Patrila niekoľkým šľachtickým rodinám a časť panstvu Hody. Ďalšia zmienka je z roku 1307. V 2.polovici 17.storočia bola viackrát vyplienená Turkami a v rokoch 1672-1690 dočasne spustla. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k …

Trstice

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1554. Prvá písomná zmienka je z roku 1608. Ako poddanská obec patrila šintavskému panstvu, od roku 1917 panstvu Čeklís. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Váhovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Vodnej nádrže Kráľová severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1259. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Veľká Mača

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1326. Patrila postupne viacerým zemepánom, od 16.storočia panstvu Šintava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v mezolite. Neolitické sídlisko, zvyšky románskeho kostola s radovým pohrebiskom.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Veľké Úľany

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1221 kedy patrila hradu, neskôr panstvu Bratislava. Vtedy sa spomína ako Fudemus. V roku 1541 bola vyplienená Turkami. V 16.storočí sa spomína ako Németfödémes a Ófödémes. V 16.-17.storočí tu bol prievoz, v 18.storočí sídlo dištriktu panstva. V rokoch 1828-1842 v obci pokus …

Veľký Grob

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží pri sútoku Vištuckého a Stoličného potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1257, ďalšia zmienka z roku 1335. Patrila panstvu Svätý Jur, koncom 18.storočia panstvu Kráľová pri Senci. Koncom 16.storočia ju osídlili Chorváti.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Intenzívne …

Vinohrady nad Váhom

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113. Súčasná obec vznikla oddelením od obce Šintava. V polovici 20.storočia bola obec známa výrobou kovom intarzovaných kaziet, mosadzných praciek, spôn a valašiek.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

TOPlist