Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vojenské stavby v okrese Galanta

SEREĎ. Pracovný tábor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Pracovný tábor bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1941. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa na ulici Kasárenská 1005 na okraji mesta pri železničnej stanici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ubytovňa 1. Prvý obytný barak. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Ubytovňa 2. Druhý obytný barak s pam …

Vozokany

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Stará Čierna voda južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1240, prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1297. Od 16.storočia patrila ako poddanská obec šintavskému panstvu. V roku 1652 prebehla v chotári obce bitka s Turkami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Výrobné stavby v okrese Galanta

HOSTE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodný mlyn, tzv. Hustého mlyn, z kameňa a tehly bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1825, na prelome 19. a 20.storočia, v 40.rokoch 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Objekt č.105 stojí južne od obce.   JELKA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Zemianske Sady

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Pôvodne bola obcou kráľovských trubačov. V roku 1598 bola obec vyplienená Turkami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Zvonice v okrese Galanta

ČIERNY BROD Drevená zvonica s Kaplnkou Piety.   MALÁ MAČA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Drevená rámová zvonica, harangláb, bola postavená na prelome 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu. Stojí v strede obce. …

TOPlist