Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Galanta

SEREĎ. Židovský cintorín. Židovský cintorín je pamiatkou na niekdajšiu židovskú komunitu v meste. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Súbor štyroch kamenných náhrobníkov zo zaniknutého cintorína sa nachádza v románskom kostole v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobník z roku 1754 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník II. Náhrobník z roku 1762 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník III. Náhrobník z roku 1795 je neskorobarokový. …

Kríže v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Barokový stĺp s podstavcom pochádza z roku 1759. Kríž s korpusom. Barokový kamenný kríž s ukrižovaným Kristom z roku 1759. …

Mohyly a mohylníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Galanta

KOŠÚTY. Pamätná tabuľa na štrajk. Na kultúrnom dome je umiestnená pamätná tabuľa na pamätný štrajk robotníkov a na streľbu žandárov do zhromaždených v roku 1931.   SEREĎ. Pamätná tabuľa koncentračného tábora. Pamiatkový objekt NKP Pracovný tábor vyhlásený v roku 2009. Pamätná tabuľa na antifašistický odboj v rokoch 1940-1945, SNP, koncentračný tábor a židovské obete. Je osadená v areáli pracovného tábora na druhom obytnom bar …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Galanta

HORNÉ SALIBY   KOŠÚTY. Pamätník na štrajk. Pamätník na štrajk v roku 1931.   KOŠÚTY. Pomník s bustou Š. Majora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Pomník s bustou diplomata Štefana Majora /1887-1963/ bol postavený v rokoch 1965-1966. Autorom busty je V. Baďura. Stojí v strede obce pri kultúrnom dome.   MATÚŠKOVO   MOSTOVÁ. Pamätník padlým. Pamätník padlým z roku 1927.   MOSTOVÁ   PATA   …

Sochy a busty v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súsošie Piety. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli románskeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Barokový štvorboký kamenný pilier so súsoším z roku 1736. Súsošie. Barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1736.   DOLNÁ STREDA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vy …

TOPlist