Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Galanta

DOLNÉ SALIBY Historizujúci evanjelický kostol s romantickými prvkami postavený v rokoch 1874-1878.   GALANTA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   HORNÉ SALIBY Neskoroklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1856 na mieste bývalého tolerančného chrámu. V interiéri je novoklasicistický organ z 2.polovice 19.storočia.   JELKA Moderný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1 …

Galanta

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z rokov 1237-1240, kedy sa spomínajú dve lokality villa Galanta, ktoré neskôr splynuli do jednej obce. Časť patrila kláštoru na Panónskej hore, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Od 17.storočia sa vyvíjala ako poddanské zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Väčšina poddaných patrila Esterháziovcom, menšia čas …

Galérie v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Gáň

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Derňa severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 keď patrila zoborskému kláštoru, neskôr viacerým zemepanským rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite, ranostredoveké sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Historické budovy v okrese Galanta

GALANTA. Budova bývalej banky. Budova bývalej banky bola postavená začiatkom 20.storočia. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare U. V súčasnosti v nej má sídlo a výstavné priestory Vlastivedné múzeum. Budova stojí na hlavnej ulici.   GALANTA. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova rímsko-katolíckej fary postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 18.st …

Horné Saliby

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1233. Prvýkrát je doložená spolu s obcou Dolné Saliby v listine ako majetok benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. Od 16.storočia patrila Turzovcom ako poddanská obec šintavského panstva, od 17.storočia Esterháziovcom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   …

Hoste

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1231.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE. …

Hradiská v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

TOPlist