Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Súbor štyroch kamenných náhrobníkov zo zaniknutého cintorína sa nachádza v románskom kostole v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobník z roku 1754 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník II. Náhrobník z roku 1762 je v štýle ľudového baroku. Náhrobník III. Náhrobník z roku 1795 je neskorobarokový. …

Jánovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1792. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 1992 sa obec volala Janovce. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Jánovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda. …

Jaskyne v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Jelka

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Názov obce sa prvýkrát spomína v tvare Ilka v kráľovskej darovacej listine z roku 1197. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1239 v listine kráľa Bela IV., kedy patrila hradu Bratislava. V 14.storočí patrila miestnym zemepánom. V 16.storočí bola vyplienená Turkami. Život obce vo veľkej …

Kajal

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu rieky Derňa východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Za feudalizmu bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Ku Kajalu patrila osada Uhrovce, ktorá je listinne doložená v roku 1251. V 13.storočí patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, neskôr niekoľkým šľachtickým rodinám. Obec a osadu pustošili …

Kalvárie v okrese Galanta

VEĽKÉ ÚĽANY Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Kaplnky v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Galanta). Ohradný múr. Barokový murovaný ohradný múr so zastaveniami krížovej cesty …

Kaplnky v okrese Galanta

ČIERNA VODA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z roku 1782. Upravovaná bola v roku 1983. Prízemná stavba má štvorcový pôdorys s polkruhovým záverom a jednopriestorovú dispozíciu. Stojí pri hlavnej ceste.   ČIERNY BROD. Kaplnka Piety. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Piety, …

Kaštiele v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kaštieľ secesný. Secesný kaštieľ z roku 1899. Nachádza sa v chránenom parku a v súčasnosti slúži ako detský liečebný ústav. Stredisko výroby úžitkových predmetov z pálky.   ČIERNY BROD. Kúria. Solitér č.355 stojí v časti Heď.   GALANTA. Kaštieľ mladší. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančná stavba z 2.polovice 16 …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Galanta

JELKA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1930 v historizujúcom novobarokovom slohu. …

Košúty

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1138 kedy patrila tunajším zemanom, neskôr viacerým rodinám. V roku 1931 prebehol v obci štrajk poľnohospodárskych robotníkov, v ktorom boli traja zastrelení. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Ar …

TOPlist