Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Kráľov Brod

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku riek Derňa a Stará Čierna voda juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1252. Samotná obec vznikla v rokoch 1785-1787 pri brode cez Starú Čiernu vodu. Spomína sa v roku 1808. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAV …

Kríže v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Barokový stĺp s podstavcom pochádza z roku 1759. Kríž s korpusom. Barokový kamenný kríž s ukrižovaným Kristom z roku 1759. …

Kúpele v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Galanta

DOLNÉ SALIBY Z 19.storočia pochádzajú hlinené a murované domy so širokými dvormi a kvetinovými záhradami.   MATÚŠKOVO   Roľnícky dvor č.129. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Dom ľudového bývania (tájház) bol postavený z nepálenej tehly v roku 1847. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvordielnu, šesťpriestorovú dispozíc …

Malá Mača

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na sútoku riek Dolný Dudváh a Gidra severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1326. V roku 1663 bola vyplienená Turkami, v rokoch 1703-1711 kuruckými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 2001 bola obec mestskou časťou Sládkovičova. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   …

Maloplošné chránené územia v okrese Galanta

NPR DUBNÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. …

Matúškovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Šard južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1138 v popise diakonského chotára, v ktorej sa obec spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „terra civilum Posoniensium de villa Tocsu“. Meno obce sa neskoršie spomína v podobe Tochsun v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214. V ch …

Mestské turistické okruhy v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist