Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Mostová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží pri sútoku Dolného Dudváhu a Salibského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. Bola poddanskou obcou šintavského panstva až do konca feudalizmu. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko. Mezolitické nálezy, rímsko-barbarské sídlisko a slov …

Múzeá v okrese Galanta

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Galanta. Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1.4.1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante, od 1.1.1990 Vlastivedné múzeum. OD roku 1970 sídlilo v novogotickom kaštieli v Galante. V roku 1986 začala jeho rekonštrukcia. Keďže sa v nej nepokračuje múzeum dočasne sídli v strede mesta v budove bývalej ba …

Náučné chodníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o náučných chodníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Galanta

KOŠÚTY. Pamätná tabuľa na štrajk. Na kultúrnom dome je umiestnená pamätná tabuľa na pamätný štrajk robotníkov a na streľbu žandárov do zhromaždených v roku 1931.   SEREĎ. Pamätná tabuľa koncentračného tábora. Pamiatkový objekt NKP Pracovný tábor vyhlásený v roku 2009. Pamätná tabuľa na antifašistický odboj v rokoch 1940-1945, SNP, koncentračný tábor a židovské obete. Je osadená v areáli pracovného tábora na druhom obytnom bar …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Galanta

HORNÉ SALIBY   KOŠÚTY. Pamätník na štrajk. Pamätník na štrajk v roku 1931.   KOŠÚTY. Pomník s bustou Š. Majora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Pomník s bustou diplomata Štefana Majora /1887-1963/ bol postavený v rokoch 1965-1966. Autorom busty je V. Baďura. Stojí v strede obce pri kultúrnom dome.   MATÚŠKOVO   MOSTOVÁ. Pamätník padlým. Pamätník padlým z roku 1927.   MOSTOVÁ   PATA   …

Pamiatkové územia v okrese Galanta

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Galanta

ABRAHÁM Historický park tvorí súčasť lesného komplexu so zachovanými cennými i cudzokrajnými stromami, kríkmi a v podraste s bohatou flórou bylinných druhov. Najpočetnejšie sú zastúpené listnaté dreviny, z ktorých prevláda dub letný, lipa malolistá a veľkolistá, javory. Dendrologickou zvláštnosťou je hrab obyčajný mimoriadnych rozmerov. Park vznikol v 19.storočí pretvorením z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa. Priamo prechádza …

Pata

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Patrila ku kráľovským majetkom, od roku 1523 panstvu Šintava. V roku 1849 v chotári obce prebehla bitka medzi maďarskými a cisárskymi vojskami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člove …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Galanta

Územie okresu pokrýva na severe celok Podunajská pahorkatina s podcelkami Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina (časť Trnavská tabuľa). Južnú časť pokrýva celok Podunajská rovina s podcelkami Salibská mokraď a Úľanská mokraď.   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok …

Predajne v okrese Galanta

GAP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist