Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Pusté Sady

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1352. Prvá písomná zmienka je z roku 1376. V 14.storočí bola pôvodnou obcou kráľovských trubačov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Pusté Úľany

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Stolického potoka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1301. Patrila hradu Bratislava, neskôr rôznym rodinám. V 18.storočí bola obec pripojená k panstvu Voderady.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite. Mohyly z doby halštatskej, rímsko-barbar …

Relax v okrese Galanta

GAR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Galanta

ABRAHÁM. Kostol patriarchu Abraháma. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol patriarchu Abraháma z roku 1782 bol postavený na mieste starého kostola.   ČIERNA VODA. Kostol Panny Márie, Kráľovnej ruženca. Rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej ruženca zo začiatku 20.storočia. Stavba čerpá z domácej klasicistickej tradície. Kostol bol zrekonštruovaný v rokoch 2001-2002.   ČIERNY BROD. Kostol narodenia Pa …

Rozhľadne v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Šalgočka

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1248.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Hlohovec: Dvorníky …

Sereď

POLOHA. Mesto leží v severnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1313, v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov ako „Zereth“. Pôvodne bola osadou strážcov Šintavského vodného hradu. So svojim prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho …

Sídliská v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist