Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Šintava

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1074, kedy sa spomína obec s hradom postaveným pri významnom brode cez Váh. Hrad bol postavený na tzv. Českej ceste. Do 13.storočia patrila obec kráľovi. Od 15.storočia sa obec stala poddanským mestečkom s kráľovským skladom soli a dreva. OD roku 1419 je doložený …

Skalné útvary v okrese Galanta

SEREĎ. Haldy luženca. Pri železničnej trati č.133 do Galanty sa nachádzajú haldy luženca z bývalej niklovej huty v meste. Je to významný krajinotvorný prvok antropogénneho pôvodu. …

Skanzeny v okrese Galanta

JELKA V blízkosti vodného mlyna sa nachádza skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. …

Sládkovičovo

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V roku 1326 postupne patrila rôznym panstvám, v 16.storočí klariskám z Bratislavy, koncom 19.storočia tu mali majetky Zičiovci. Pôvodne to bola roľnícka obec. Od 19.storočia sa obec vyvíja ako mestečko. V roku 1868 tu pracoval cukrovar. V rok …

Sochy a busty v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súsošie Piety. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli románskeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Barokový štvorboký kamenný pilier so súsoším z roku 1736. Súsošie. Barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1736.   DOLNÁ STREDA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vy …

Šoporňa

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Vodnej nádrže Kráľová severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1251, kedy sa obec spomína na starom slovanskom osídlení. Patrila panstvu Šintava. V 16.-17.storočí bola vyplienená Turkami a dočasne spustla. V roku 1787 sa spomína ako poddanské mestečko. V roku 1848 bola vypálená cisárskymi vojskami …

Šport v okrese Galanta

GAŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Galanta

GAS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Tomášikovo

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Riek Stará Čierna voda južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1577. Vznikla na prelome 15. a 16.storočia. V roku 1646 sa spomína ako poddanská obec šintavského panstva. V roku 1760 tu dal gróf František Esterházi postaviť kaštieľ, v ktorom v roku 1763 Mária Terézia zriadila prvý štátny sirotinec pre šľachti …

TOPlist