Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Topoľnica

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Derňa východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113 v Zoborskej listine. Patrila niekoľkým šľachtickým rodinám a časť panstvu Hody. Ďalšia zmienka je z roku 1307. V 2.polovici 17.storočia bola viackrát vyplienená Turkami a v rokoch 1672-1690 dočasne spustla. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k …

Trstice

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1554. Prvá písomná zmienka je z roku 1608. Ako poddanská obec patrila šintavskému panstvu, od roku 1917 panstvu Čeklís. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Turistické chodníky v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o turistických chodníkoch v okrese. …

Ubytovanie v okrese Galanta

GAU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Územia európskeho významu v okrese Galanta

DUBNÍK /SKUEV0074/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 171,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy ( …

Váhovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu Vodnej nádrže Kráľová severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1259. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Veľká Mača

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1326. Patrila postupne viacerým zemepánom, od 16.storočia panstvu Šintava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v mezolite. Neolitické sídlisko, zvyšky románskeho kostola s radovým pohrebiskom.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Veľké Úľany

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1221 kedy patrila hradu, neskôr panstvu Bratislava. Vtedy sa spomína ako Fudemus. V roku 1541 bola vyplienená Turkami. V 16.storočí sa spomína ako Németfödémes a Ófödémes. V 16.-17.storočí tu bol prievoz, v 18.storočí sídlo dištriktu panstva. V rokoch 1828-1842 v obci pokus …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Galanta

CHVÚ KRÁĽOVÁ Chránené vtáčie územie Kráľová bolo vyhlásené 7.1.2008 s rozlohou 1.215,82ha. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu bučiaka nočného a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.   CHVÚ ÚĽANSKÁ MOKRAĎ Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď bolo vyhlásené 24.10.2008. Má rozlohu 18.173,91ha. Účelom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druh …

TOPlist