Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Galanta

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti Trnavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  641,7 km2

Počet obyvateľov:  94 005  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,45 ob./km2

Okresné mesto:  Galanta

Hranice územia:  Na západe hraničí s Bratislavským krajom a na východe s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Dunajská Streda, na severozápade s okresom Trnava a na severovýchode s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina a to celkami Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Salibská mokraď a Úľanská mokraď).

Najvyšší bod:  Kóta pri obci Šalgočka (212,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod:  Hladina toku Stará Čierna voda na výtoku z okresu pri obci Trstice (109,0m), celok Podunajská rovina, podcelok Salibská mokraď.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Veľký Grob

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží pri sútoku Vištuckého a Stoličného potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1257, ďalšia zmienka z roku 1335. Patrila panstvu Svätý Jur, koncom 18.storočia panstvu Kráľová pri Senci. Koncom 16.storočia ju osídlili Chorváti.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Intenzívne …

Vinohrady nad Váhom

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113. Súčasná obec vznikla oddelením od obce Šintava. V polovici 20.storočia bola obec známa výrobou kovom intarzovaných kaziet, mosadzných praciek, spôn a valašiek.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Vodná turistika v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Galanta

SEREĎ. Pracovný tábor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Pracovný tábor bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1941. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa na ulici Kasárenská 1005 na okraji mesta pri železničnej stanici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ubytovňa 1. Prvý obytný barak. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Ubytovňa 2. Druhý obytný barak s pam …

Vozokany

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Stará Čierna voda južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1240, prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1297. Od 16.storočia patrila ako poddanská obec šintavskému panstvu. V roku 1652 prebehla v chotári obce bitka s Turkami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Výrobné stavby v okrese Galanta

HOSTE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodný mlyn, tzv. Hustého mlyn, z kameňa a tehly bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1825, na prelome 19. a 20.storočia, v 40.rokoch 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Objekt č.105 stojí južne od obce.   JELKA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Významné stromy v okrese Galanta

KRÁĽOV BROD. Vetrolamy. V poliach pri štátnej ceste č.561 sú zachované vetrolamy skladajúce sa z radov pravidelne vysadených stromov. …

Záhrady v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist