Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Bojničky

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu Váhu južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy patrila panstvu Hlohovec. Od roku 1256 patrila hradu Posádka. V minulosti pracovalo na Váhu niekoľko mlynov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Sídlisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej a pohrebisko z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ …

Červeník

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113, kedy patrila zoborskému kláštoru. V roku 1665 ju odkúpila aj s ďalšími obcami kráľovská komora pre stavbu pevnosti Leopoldov a obec premiestnili na dnešné miesto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pôvodne sídlisko z doby halštatskej a mladšej …

Chránené stromy v okrese Hlohovec

BOROVICA V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bola vyhlásená v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významným stromom v okrese. Borovica lesná s obvodom kmeňa 301cm, výškou 28m, priemerom koruny 10m a vekom 120 rokov. Rastie v Hlohovci v parku.   PLATAN V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bol vyhlásený v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek je to strom ekologicky, krajinotvorne a esteti …

Cintoríny v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Židovský cintorín zo 17.storočia s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Nitrianska pri hlavnej ceste v smere na Nitru. …

Dolné Otrokovce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113, ďalšia zmienka v roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Trhovište

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1156. Obec sa vyvinula v chotári obce Trhovište. Od roku 1214 patrila hradu Nitra, neskôr rodu Vasáryovcov a napokon viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Dolné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1244. V roku 1813 postihla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Železobetónový cestný most (šulekovský) bol postavený v secesnom štýle v roku 1910. Upravovaný bol v roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa východne od centra mestskej časti Šulekovo na ulici Osloboditeľov.   LEOPOLDOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový tehlový cestný most zo 60.rokov 17.storočia. Upravovan …

Drobná architektúra v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Grotta s reliéfom. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baroková grotta z reliéfom Neptúna z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys kruhu s obdĺžnikom, jednopriestorovú dispozíciu, je prízemná. Stojí v parku pri kaštieli Erdődiovcov.   HLOHOVEC. Menažéria. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baro …

TOPlist