Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bojničky

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu Váhu južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy patrila panstvu Hlohovec. Od roku 1256 patrila hradu Posádka. V minulosti pracovalo na Váhu niekoľko mlynov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Sídlisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej a pohrebisko z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ …

Červeník

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113, kedy patrila zoborskému kláštoru. V roku 1665 ju odkúpila aj s ďalšími obcami kráľovská komora pre stavbu pevnosti Leopoldov a obec premiestnili na dnešné miesto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pôvodne sídlisko z doby halštatskej a mladšej …

Cintoríny v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Židovský cintorín zo 17.storočia s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Nitrianska pri hlavnej ceste v smere na Nitru. …

Dolné Otrokovce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113, ďalšia zmienka v roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Trhovište

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1156. Obec sa vyvinula v chotári obce Trhovište. Od roku 1214 patrila hradu Nitra, neskôr rodu Vasáryovcov a napokon viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Dolné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1244. V roku 1813 postihla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Železobetónový cestný most (šulekovský) bol postavený v secesnom štýle v roku 1910. Upravovaný bol v roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa východne od centra mestskej časti Šulekovo na ulici Osloboditeľov.   LEOPOLDOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový tehlový cestný most zo 60.rokov 17.storočia. Upravovan …

Drobná architektúra v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Grotta s reliéfom. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baroková grotta z reliéfom Neptúna z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys kruhu s obdĺžnikom, jednopriestorovú dispozíciu, je prízemná. Stojí v parku pri kaštieli Erdődiovcov.   HLOHOVEC. Menažéria. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baro …

Dvorníky

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1247. Patrila hradu Nitra, neskôr panstvu Hlohovec. Bol tu dôležitý brod cez Váh.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Z priestoru brodu významné nálezy z doby bronzovej, laténskej a rímskej. Osídlenie už v neolite, staromaďarské pohrebisko z 10.storočia. …

Evanjelické kostoly v okrese Hlohovec

HLOHOVEC Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   HORNÉ ZELENICE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový evanjelický kostol bol postavený v roku 1792. Prestavaný bol v roku 1803, kedy bola postavená veža. Upravovaný bol v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový.   PASTUCHOV Moderný evanjelický …

TOPlist