Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Múzeá

Galérie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Múzeá v okrese Hlohovec

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Hlohovec. Múzeum bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Od roku 1959 sídli v budove bývalého františkánskeho kláštora. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia. Vo výstavnej sieni na ulici Rázusova 6 sú inštalované výstavy mu …

Skanzeny v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

» Kategórie

TOPlist