Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Bojničky

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu Váhu južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy patrila panstvu Hlohovec. Od roku 1256 patrila hradu Posádka. V minulosti pracovalo na Váhu niekoľko mlynov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Sídlisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej a pohrebisko z doby veľkomoravskej.   OPLATÍ …

Červeník

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113, kedy patrila zoborskému kláštoru. V roku 1665 ju odkúpila aj s ďalšími obcami kráľovská komora pre stavbu pevnosti Leopoldov a obec premiestnili na dnešné miesto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pôvodne sídlisko z doby halštatskej a mladšej …

Dolné Otrokovce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1113, ďalšia zmienka v roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dolné Trhovište

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1156. Obec sa vyvinula v chotári obce Trhovište. Od roku 1214 patrila hradu Nitra, neskôr rodu Vasáryovcov a napokon viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Dolné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka je z roku 1244. V roku 1813 postihla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dvorníky

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1247. Patrila hradu Nitra, neskôr panstvu Hlohovec. Bol tu dôležitý brod cez Váh.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Z priestoru brodu významné nálezy z doby bronzovej, laténskej a rímskej. Osídlenie už v neolite, staromaďarské pohrebisko z 10.storočia. …

Horné Otrokovce

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch Stoličného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila zoborskému kláštoru, po roku 1388 viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Horné Trhovište

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156. Vznikla v chotári obce Trhovište. Písomne je doložená z roku 1332. Patrila Hontovcom a viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Horné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1244. Od roku 1400 patrila panstvu Hlohovec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jalšové

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Považskom Inovci. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1352, kedy je doložená malá poľnohospodárska obec. Patrila panstvu Hlohovec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a domáckou výrobou. V obci stál v 60.rokoch 20.storočia drevený mlyn na Váhu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA …

» Kategórie

TOPlist