Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Kľačany

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Andač juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Nitra: Rišňovce. …

Koplotovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila hradu Nitra, od roku 1275 zoborskému kláštoru. V roku 1920 obec vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Madunice

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine, ktorá dokladá, že obec Madunice existovala. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa obec spolu s okolím stáva súčasťou nitrianskeho kniežatstva. Zoborská listina je významná pre mnohé lokality na Slovensku. Vznikla na podnet predsta …

Merašice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Tekoldianskeho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1390. Názov obce sa spomína od roku 1892, kedy sa zlúčili Dolné a Horné Merašice. Dolné Merašice sa spomínajú v roku 1390, patrili panstvu Topoľčany. Horné Merašice vznikli v chotári Dolných a v rokoch 1909-1956 patrili k obci Kapince. &nb …

Pastuchov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1275, kedy patrila pravdepodobne hradu Hlohovec. Začiatkom 15.storočia bola majetkom panstva v Ludaniciach, neskôr ju vlastnili viacerí zemepáni. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, tkáčstvom a košikárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VI …

Ratkovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1388.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Piešťany …

Sasinkovo

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256. Bola pôvodne obcou kráľovských rybárov. Patrila panstvu Hlohovec, neskôr Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom a iným zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Siladice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na sútoku Váhu a Dudváhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy patrila zoborskému kláštoru. Koncom 19.storočia bola obec známa vyrezávaním piestov, operadiel a stolov. Stredisko súčasnej majolikovej tvorby džbankárov J. Sklenára a F. a S. Polakoviča, ktorí sa venujú tvorbe figurálnych plastík.   …

Tekolďany

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Tekoldianskeho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1310.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Topoľčany …

Tepličky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula z osady s teplým prameňom doložená v roku 1113. Prvá zmienka o obci je z roku 1406, patrila viacerým zemianskym rodinám. V 18.storočí tu ťažili piesok a štrk a v obci pracoval liehovar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VID …

» Kategórie

TOPlist