Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Železobetónový cestný most (šulekovský) bol postavený v secesnom štýle v roku 1910. Upravovaný bol v roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa východne od centra mestskej časti Šulekovo na ulici Osloboditeľov.   LEOPOLDOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový tehlový cestný most zo 60.rokov 17.storočia. Upravovan …

Drobná architektúra v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Grotta s reliéfom. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baroková grotta z reliéfom Neptúna z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys kruhu s obdĺžnikom, jednopriestorovú dispozíciu, je prízemná. Stojí v parku pri kaštieli Erdődiovcov.   HLOHOVEC. Menažéria. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Baro …

Ruiny a základy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Protiturecké opevnenie. Zvyšky protitureckého opevnenia z obdobia 16.-17.storočia.   LEOPOLDOV. Pevnosť. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pevnosť postavená v rokoch 1665-1669 po obsadení Nových Zámkov Turkami. Dozor nad stavbou mal cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedlo vojenský inžinier J. M. Arigsperger. Po jeho smrti prevzal vedenie v rokoch 1666-1669 J. Ungern. Dátum ukončenia výstavby …

Výrobné stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Vodojem. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Vodojem z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má osemuholníkový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Solitér stojí v parku severovýchodne od kaštieľa Erdődiovcov.   KOPLOTOVCE. Sýpka. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2063. Murovaná zemianska sýpka postavená v hist …

TOPlist