Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Galérie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Budova školy. Národná kultúrna pamiatka Škola a oplotenie s bránami vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Škola. Secesná budova kamennej školy svätého Jozefa postavená v rokoch 1911-1912. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvojkrídlový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stavbu realizoval stavebná firma J. Sesslera. Chodbová nárožná budova stojí na ulici Pribinova …

Hlohovec

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula na mieste pôvodného slovanského sídliska z 10.-12.storočia a ďalej sa rozvíjala ako slovanská podhradská obec, tzv. Starý Hlohovec. Vznikla na dôležitom brode cez Váh. V roku 1276 vznikla v susedstve nová osada s názvom Nový Hlohovec. V roku 1362 dostáva prvé mestské v …

Horné Otrokovce

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch Stoličného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila zoborskému kláštoru, po roku 1388 viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Horné Trhovište

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156. Vznikla v chotári obce Trhovište. Písomne je doložená z roku 1332. Patrila Hontovcom a viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Horné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1244. Od roku 1400 patrila panstvu Hlohovec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hradiská v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Románske hradisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V roku 1277 sa Posádka spomína ako obec s pevnosťou s vežovitou stavbou, ktorá chránila dôležitý brod cez Váh pri Dvorníkoch. Vybudovaná bola pred 11.storočím. V roku 1294 pevnosť už neexistovala. K posádke pevnosti prislúchali vojaci zo 70 obcí, nachádzajúcich sa v 14 župách. Pozostatkami pevnosti, hradu, je pravdepodobne románske, včasnostredoveké, valmi op …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Náhrobníky. Pamiatkové objekty NKP Kostol a náhrobníky vyhlásené v roku 1963. Na cintoríne za Kostolom obetovania Panny Márie sa nachádzajú tri ľudové neskorobarokové kamenné náhrobníky. Prvý náhrobník pochádza z prelomu 18. a 19.storočia, druhý z roku 1831 a tretí z roku 1784. Kamenné kríže z konca 18.storočia s modusovým základom, s tabuľovou formou z 19.storočia a dvojité podkovovité náhrobníky z 1.polovice 20.storočia. …

Jalšové

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Považskom Inovci. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1352, kedy je doložená malá poľnohospodárska obec. Patrila panstvu Hlohovec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a domáckou výrobou. V obci stál v 60.rokoch 20.storočia drevený mlyn na Váhu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA …

TOPlist