Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kalvárie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Hlohovec

  BOJNIČKY. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Moderná rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda sa nachádza v Duchovnom centre Archa v obci.   DOLNÉ ZELENICE. Kaplnka v Dome smútku.   DVORNÍKY. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours so zvonicou sa nachádza na miestnom cintoríne. Bola postavená v roku 1964, čo dokazuje drevený kríž v jej interiéri s vyryt …

Kaštiele v okrese Hlohovec

DOLNÉ TRHOVIŠTE Kaštieľ postavený v roku 1855. V 20.storočí bol prestavaný. Stojí v časti Jelenec.   DOLNÉ ZELENICE Kúria z 1.polovice 19.storočia.   HLOHOVEC. Kaštieľ Erdődiovcov. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Na mieste terajšieho kaštieľa stál pôvodne Hlohovský hrad listinne doložený v roku 1113. Bol postavený na mieste staréh …

Kľačany

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Andač juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Nitra: Rišňovce. …

Koplotovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila hradu Nitra, od roku 1275 zoborskému kláštoru. V roku 1920 obec vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kríže v okrese Hlohovec

DOLNÉ ZELENICE. Kríž s korpusom na pilieri. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 2015. Klasicistické dielo z roku 1804. Upravovaná bola v roku 1931. Cintorínsky kríž sa nachádza na starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec. Pilier. Kamenný pilier. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista. Socha. Socha Bolestnej Panny Márie.   RATKOVCE. …

Leopoldov

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1665, kedy sem prišli vojaci, robotníci a remeselníci v súvislosti s výstavbou pevnosti, ktorú po páde pevnosti v Nových Zámkoch v roku 1663 postavili v rokoch 1665-1669 ako protitureckú. V roku 1683 mestečko a pevnosť zbúrali aby sa nestala úkrytom pre …

Ľudová architektúra v okrese Hlohovec

BOJNIČKY Zachovaná ľudová architektúra.   ČERVENÍK Z 19.storočia sa zachovali hlinené domy s valbovou strechou. Vstup do pitvora je zvýraznený výpustkom. Pred domami sú zeleninové tunelové pivnice s výpustkovým vchodom.   DVORNÍKY Hlinené domy s valbovou strechou z 18.storočia. V prvých desaťročiach 20.storočia ženy v obci vyšívali a paličkovali čipky. Starší ľudia aj vo všedných dňoch nosia kroje.   HORNÉ …

Madunice

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine, ktorá dokladá, že obec Madunice existovala. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa obec spolu s okolím stáva súčasťou nitrianskeho kniežatstva. Zoborská listina je významná pre mnohé lokality na Slovensku. Vznikla na podnet predsta …

Merašice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Tekoldianskeho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1390. Názov obce sa spomína od roku 1892, kedy sa zlúčili Dolné a Horné Merašice. Dolné Merašice sa spomínajú v roku 1390, patrili panstvu Topoľčany. Horné Merašice vznikli v chotári Dolných a v rokoch 1909-1956 patrili k obci Kapince. &nb …

TOPlist