Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mohyly a mohylníky v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Hlohovec

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Hlohovec. Múzeum bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Od roku 1959 sídli v budove bývalého františkánskeho kláštora. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia. Vo výstavnej sieni na ulici Rázusova 6 sú inštalované výstavy mu …

Pamätné tabule v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Nápisová doska. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Nápisová doska z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa pri menažérii v areáli kaštieľa Erdődiovcov, ktorý stojí na návrší na úpätí južného výbežku Považského Inovca na vyvýšenej terase Váhu v parku nad mestom.   …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Pomník padlým v 1.svetovej vojne. Národná kultúrna pamiatka Pomník a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1965. Pomník padlým v 1.svetovej vojne bol postavený v roku 1925. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Autorom piliera je V. Semerák a spol. z Olomouca. Socha. Socha zmŕtvýchvstalého Krista. Autorom je V. Semerák a spol. z Olomouca. Figurálny reliéf I. Reliéf Lúčenie. …

Pamiatkové územia v okrese Hlohovec

PAMIATKOVÁ ZÓNA HLOHOVEC Historické jadro mesta bolo 26.2.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Pastuchov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1275, kedy patrila pravdepodobne hradu Hlohovec. Začiatkom 15.storočia bola majetkom panstva v Ludaniciach, neskôr ju vlastnili viacerí zemepáni. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, tkáčstvom a košikárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VI …

Ratkovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1388.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Piešťany …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Hlohovec

BOJNIČKY. Kostol svätej Alžbety Uhorskej. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety Uhorskej z roku 1830.   ČERVENÍK. Kostol obetovania Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobníky vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský filiálny Kostol obetovania Panny Márie bol postavený v rokoch 1726-1775. Veža pochádza z roku 1809. Upravovan …

Ruiny a základy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sasinkovo

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256. Bola pôvodne obcou kráľovských rybárov. Patrila panstvu Hlohovec, neskôr Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom a iným zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

TOPlist