Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Žlkovce

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1222 kedy ju kolonizovali Nemci. V roku 1268 už prevažovalo slovenské obyvateľstvo. Patrila hradu Nitra, neskôr viacerým šľachtickým rodom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko s osídlením od neolitu až po stredovek. K  …

Zvonice v okrese Hlohovec

DVORNÍKY Zvonica z 2.polovice 19.storočia stojí v časti Posádka. …

TOPlist