Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Židovský cintorín zo 17.storočia s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Nitrianska pri hlavnej ceste v smere na Nitru. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Náhrobníky. Pamiatkové objekty NKP Kostol a náhrobníky vyhlásené v roku 1963. Na cintoríne za Kostolom obetovania Panny Márie sa nachádzajú tri ľudové neskorobarokové kamenné náhrobníky. Prvý náhrobník pochádza z prelomu 18. a 19.storočia, druhý z roku 1831 a tretí z roku 1784. Kamenné kríže z konca 18.storočia s modusovým základom, s tabuľovou formou z 19.storočia a dvojité podkovovité náhrobníky z 1.polovice 20.storočia. …

Kríže v okrese Hlohovec

DOLNÉ ZELENICE. Kríž s korpusom na pilieri. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 2015. Klasicistické dielo z roku 1804. Upravovaná bola v roku 1931. Cintorínsky kríž sa nachádza na starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec. Pilier. Kamenný pilier. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista. Socha. Socha Bolestnej Panny Márie.   RATKOVCE. …

Mohyly a mohylníky v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Nápisová doska. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Nápisová doska z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa pri menažérii v areáli kaštieľa Erdődiovcov, ktorý stojí na návrší na úpätí južného výbežku Považského Inovca na vyvýšenej terase Váhu v parku nad mestom.   …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Pomník padlým v 1.svetovej vojne. Národná kultúrna pamiatka Pomník a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1965. Pomník padlým v 1.svetovej vojne bol postavený v roku 1925. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Autorom piliera je V. Semerák a spol. z Olomouca. Socha. Socha zmŕtvýchvstalého Krista. Autorom je V. Semerák a spol. z Olomouca. Figurálny reliéf I. Reliéf Lúčenie. …

Sochy a busty v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Hranolový pilier s podstavcom z roku 1894. Upravovaný bol v roku 1995. Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1772 v štýle ľudového baroku. Upravované bolo v rokoch 1894 a 1995. Socha I. Socha svätého Jána Krstiteľa z roku 1772 v štýle ľudového …

TOPlist