Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Hlohovec

HLOHOVEC Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   HORNÉ ZELENICE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový evanjelický kostol bol postavený v roku 1792. Prestavaný bol v roku 1803, kedy bola postavená veža. Upravovaný bol v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový.   PASTUCHOV Moderný evanjelický …

Kalvárie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Hlohovec

  BOJNIČKY. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Moderná rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda sa nachádza v Duchovnom centre Archa v obci.   DOLNÉ ZELENICE. Kaplnka v Dome smútku.   DVORNÍKY. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours so zvonicou sa nachádza na miestnom cintoríne. Bola postavená v roku 1964, čo dokazuje drevený kríž v jej interiéri s vyryt …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Hlohovec

BOJNIČKY. Kostol svätej Alžbety Uhorskej. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety Uhorskej z roku 1830.   ČERVENÍK. Kostol obetovania Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobníky vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský filiálny Kostol obetovania Panny Márie bol postavený v rokoch 1726-1775. Veža pochádza z roku 1809. Upravovan …

Synagógy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Hlohovec

DVORNÍKY Zvonica z 2.polovice 19.storočia stojí v časti Posádka. …

TOPlist