Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Dvorníky

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch rieky Jarčie južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1247. Patrila hradu Nitra, neskôr panstvu Hlohovec. Bol tu dôležitý brod cez Váh.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Z priestoru brodu významné nálezy z doby bronzovej, laténskej a rímskej. Osídlenie už v neolite, staromaďarské pohrebisko z 10.storočia. …

Evanjelické kostoly v okrese Hlohovec

HLOHOVEC Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   HORNÉ ZELENICE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový evanjelický kostol bol postavený v roku 1792. Prestavaný bol v roku 1803, kedy bola postavená veža. Upravovaný bol v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový.   PASTUCHOV Moderný evanjelický …

Galérie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Budova školy. Národná kultúrna pamiatka Škola a oplotenie s bránami vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Škola. Secesná budova kamennej školy svätého Jozefa postavená v rokoch 1911-1912. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvojkrídlový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stavbu realizoval stavebná firma J. Sesslera. Chodbová nárožná budova stojí na ulici Pribinova …

Hlohovec

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula na mieste pôvodného slovanského sídliska z 10.-12.storočia a ďalej sa rozvíjala ako slovanská podhradská obec, tzv. Starý Hlohovec. Vznikla na dôležitom brode cez Váh. V roku 1276 vznikla v susedstve nová osada s názvom Nový Hlohovec. V roku 1362 dostáva prvé mestské v …

Horné Otrokovce

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch Stoličného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila zoborskému kláštoru, po roku 1388 viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Horné Trhovište

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156. Vznikla v chotári obce Trhovište. Písomne je doložená z roku 1332. Patrila Hontovcom a viacerým zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   …

Horné Zelenice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1244. Od roku 1400 patrila panstvu Hlohovec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hradiská v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Románske hradisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V roku 1277 sa Posádka spomína ako obec s pevnosťou s vežovitou stavbou, ktorá chránila dôležitý brod cez Váh pri Dvorníkoch. Vybudovaná bola pred 11.storočím. V roku 1294 pevnosť už neexistovala. K posádke pevnosti prislúchali vojaci zo 70 obcí, nachádzajúcich sa v 14 župách. Pozostatkami pevnosti, hradu, je pravdepodobne románske, včasnostredoveké, valmi op …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

TOPlist