Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Náhrobníky. Pamiatkové objekty NKP Kostol a náhrobníky vyhlásené v roku 1963. Na cintoríne za Kostolom obetovania Panny Márie sa nachádzajú tri ľudové neskorobarokové kamenné náhrobníky. Prvý náhrobník pochádza z prelomu 18. a 19.storočia, druhý z roku 1831 a tretí z roku 1784. Kamenné kríže z konca 18.storočia s modusovým základom, s tabuľovou formou z 19.storočia a dvojité podkovovité náhrobníky z 1.polovice 20.storočia. …

Jalšové

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Považskom Inovci. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1352, kedy je doložená malá poľnohospodárska obec. Patrila panstvu Hlohovec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a domáckou výrobou. V obci stál v 60.rokoch 20.storočia drevený mlyn na Váhu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA …

Jaskyne v okrese Hlohovec

ČERTOVA PEC Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 193m v katastri obce Jalšové.   DOLNÁ JASKYŇA V LOME Jaskyňa so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Hlohovca.   HORNÁ JASKYŇA V LOME Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Hlohovca. &n …

Kalvárie v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Hlohovec

  BOJNIČKY. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Moderná rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda sa nachádza v Duchovnom centre Archa v obci.   DOLNÉ ZELENICE. Kaplnka v Dome smútku.   DVORNÍKY. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours so zvonicou sa nachádza na miestnom cintoríne. Bola postavená v roku 1964, čo dokazuje drevený kríž v jej interiéri s vyryt …

Kaštiele v okrese Hlohovec

DOLNÉ TRHOVIŠTE Kaštieľ postavený v roku 1855. V 20.storočí bol prestavaný. Stojí v časti Jelenec.   DOLNÉ ZELENICE Kúria z 1.polovice 19.storočia.   HLOHOVEC. Kaštieľ Erdődiovcov. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Na mieste terajšieho kaštieľa stál pôvodne Hlohovský hrad listinne doložený v roku 1113. Bol postavený na mieste staréh …

Kľačany

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na ľavom brehu rieky Andač juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Nitra: Rišňovce. …

Koplotovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113. Patrila hradu Nitra, od roku 1275 zoborskému kláštoru. V roku 1920 obec vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kríže v okrese Hlohovec

DOLNÉ ZELENICE. Kríž s korpusom na pilieri. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 2015. Klasicistické dielo z roku 1804. Upravovaná bola v roku 1931. Cintorínsky kríž sa nachádza na starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec. Pilier. Kamenný pilier. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista. Socha. Socha Bolestnej Panny Márie.   RATKOVCE. …

Kúpele v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

TOPlist