Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Leopoldov

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená v roku 1665, kedy sem prišli vojaci, robotníci a remeselníci v súvislosti s výstavbou pevnosti, ktorú po páde pevnosti v Nových Zámkoch v roku 1663 postavili v rokoch 1665-1669 ako protitureckú. V roku 1683 mestečko a pevnosť zbúrali aby sa nestala úkrytom pre …

Ľudová architektúra v okrese Hlohovec

BOJNIČKY Zachovaná ľudová architektúra.   ČERVENÍK Z 19.storočia sa zachovali hlinené domy s valbovou strechou. Vstup do pitvora je zvýraznený výpustkom. Pred domami sú zeleninové tunelové pivnice s výpustkovým vchodom.   DVORNÍKY Hlinené domy s valbovou strechou z 18.storočia. V prvých desaťročiach 20.storočia ženy v obci vyšívali a paličkovali čipky. Starší ľudia aj vo všedných dňoch nosia kroje.   HORNÉ …

Madunice

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine, ktorá dokladá, že obec Madunice existovala. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa obec spolu s okolím stáva súčasťou nitrianskeho kniežatstva. Zoborská listina je významná pre mnohé lokality na Slovensku. Vznikla na podnet predsta …

Maloplošné chránené územia v okrese Hlohovec

NPR DUBNÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. …

Merašice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Tekoldianskeho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1390. Názov obce sa spomína od roku 1892, kedy sa zlúčili Dolné a Horné Merašice. Dolné Merašice sa spomínajú v roku 1390, patrili panstvu Topoľčany. Horné Merašice vznikli v chotári Dolných a v rokoch 1909-1956 patrili k obci Kapince. &nb …

Mestské turistické okruhy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Hlohovec

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Mohyly a mohylníky v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Hlohovec

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Hlohovec. Múzeum bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Od roku 1959 sídli v budove bývalého františkánskeho kláštora. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia. Vo výstavnej sieni na ulici Rázusova 6 sú inštalované výstavy mu …

Náučné chodníky v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o náučných chodníkoch v okrese. …

TOPlist