Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Nápisová doska. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Nápisová doska z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa pri menažérii v areáli kaštieľa Erdődiovcov, ktorý stojí na návrší na úpätí južného výbežku Považského Inovca na vyvýšenej terase Váhu v parku nad mestom.   …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Pomník padlým v 1.svetovej vojne. Národná kultúrna pamiatka Pomník a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1965. Pomník padlým v 1.svetovej vojne bol postavený v roku 1925. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Autorom piliera je V. Semerák a spol. z Olomouca. Socha. Socha zmŕtvýchvstalého Krista. Autorom je V. Semerák a spol. z Olomouca. Figurálny reliéf I. Reliéf Lúčenie. …

Pamiatkové územia v okrese Hlohovec

PAMIATKOVÁ ZÓNA HLOHOVEC Historické jadro mesta bolo 26.2.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Parky v okrese Hlohovec

HLOHOVEC Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou vybudovaný v rokoch 1790-1800. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Rozprestiera sa pri Kaštieli. Nachádza sa v ňom niekoľko zaujímavých pamiatkových objektov: Divadlo, Jazdiareň, Pavilón, Koniareň, Domy bytový, Vodojem, Dom záhradníka, Skleník, Grotta, Menažéria, Doska nápisová a Vodná nádrž.   HO …

Pastuchov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1275, kedy patrila pravdepodobne hradu Hlohovec. Začiatkom 15.storočia bola majetkom panstva v Ludaniciach, neskôr ju vlastnili viacerí zemepáni. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, tkáčstvom a košikárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VI …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Hlohovec

Väčšinu územia okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina podcelkami Dolnovážska niva (časť Dudvážska mokraď) a Nitrianska pahorkatina (časť Bojnianska pahorkatina). Zo severu sem zasahuje Považský Inovec.   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod dosahuje dĺžk …

Predajne v okrese Hlohovec

HCP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Ratkovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1388.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Piešťany …

Relax v okrese Hlohovec

HCR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist