Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Hlohovec

BOJNIČKY. Kostol svätej Alžbety Uhorskej. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety Uhorskej z roku 1830.   ČERVENÍK. Kostol obetovania Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobníky vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský filiálny Kostol obetovania Panny Márie bol postavený v rokoch 1726-1775. Veža pochádza z roku 1809. Upravovan …

Rozhľadne v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sasinkovo

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1256. Bola pôvodne obcou kráľovských rybárov. Patrila panstvu Hlohovec, neskôr Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom a iným zemepánom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Tu …

Sídliská v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Siladice

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na sútoku Váhu a Dudváhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy patrila zoborskému kláštoru. Koncom 19.storočia bola obec známa vyrezávaním piestov, operadiel a stolov. Stredisko súčasnej majolikovej tvorby džbankárov J. Sklenára a F. a S. Polakoviča, ktorí sa venujú tvorbe figurálnych plastík.   …

Skalné útvary v okrese Hlohovec

DOLNÉ TRHOVIŠTE. Dingov. Na svahu vrchu Dingov v strede poľa asi 1km východne od obce sa nachádza významná geologická lokalita mladších treťohôr s tzv. volkovským súvrstvím.   HORNÉ OTROKOVCE. Travertíny. Pri ceste do obce Tepličky asi 1km od obce sa na dne hlbokého výmoľa s prameňom nachádzajú štvrtohorné travertíny. Je to významná geologická lokalita.   TEPLIČKY V úvaline, ktorá sa nachádza asi 500m zápa …

Skanzeny v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Hlohovec

ČERVENÍK. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Hranolový pilier s podstavcom z roku 1894. Upravovaný bol v roku 1995. Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1772 v štýle ľudového baroku. Upravované bolo v rokoch 1894 a 1995. Socha I. Socha svätého Jána Krstiteľa z roku 1772 v štýle ľudového …

Šport v okrese Hlohovec

HCŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist