Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hlohovec

Poloha:  Leží vo východnej časti Trnavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  267,2 km2

Počet obyvateľov:  45 082 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  168,98 ob./km2

Okresné mesto:  Hlohovec

Hranice územia:  Na východe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severe hraničí s okresom Piešťany, na západe s okresom Trnava a na juhu s okresom Galanta.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina).

Najvyšší bod:  Holý vrch (432,4m), celok Považský Inovec.

Najnižší bod:  Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Siladice (130,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Vodná turistika v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Hlohovec

DVORNÍKY. Protiturecké opevnenie. Zvyšky protitureckého opevnenia z obdobia 16.-17.storočia.   LEOPOLDOV. Pevnosť. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pevnosť postavená v rokoch 1665-1669 po obsadení Nových Zámkov Turkami. Dozor nad stavbou mal cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedlo vojenský inžinier J. M. Arigsperger. Po jeho smrti prevzal vedenie v rokoch 1666-1669 J. Ungern. Dátum ukončenia výstavby …

Výrobné stavby v okrese Hlohovec

HLOHOVEC. Vodojem. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2012. Vodojem z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má osemuholníkový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Solitér stojí v parku severovýchodne od kaštieľa Erdődiovcov.   KOPLOTOVCE. Sýpka. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2063. Murovaná zemianska sýpka postavená v hist …

Významné stromy v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Žlkovce

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1222 kedy ju kolonizovali Nemci. V roku 1268 už prevažovalo slovenské obyvateľstvo. Patrila hradu Nitra, neskôr viacerým šľachtickým rodom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko s osídlením od neolitu až po stredovek. K  …

Zvonice v okrese Hlohovec

DVORNÍKY Zvonica z 2.polovice 19.storočia stojí v časti Posádka. …

TOPlist