Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Piešťany

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Trnavského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  381,1 km2

Počet obyvateľov:  62 879  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  164,98 ob./km2

Okresné mesto:  Piešťany

Hranice územia:  Na severe hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na juhozápade hraničí s okresom Trnava a na juhu s okresom Hlohovec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty) a Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Marhát (748,2m), celok Považský Inovec, podcelok Krahulčie vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Dudváh na výtoku z okresu pri obci Pečeňady (144,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Banka

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Piešťan. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Bašovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Ostrov. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Borovce

Chránené stromy v okrese Piešťany

PIEŠŤANSKÉ TOPOLE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2006. Sú to dva exempláre topoľa čierneho s výškou 20 a 22m, obvodom kmeňa 557 a 610cm, priemerom koruny 25 a 29m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z vedeckého, ekologického a krajinotvorného dôvodov. Nachádzajú sa v Piešťanoch.   PLATAN V PARKU V SOKOLOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Mohutný platan javorolistý s výškou 45m, obvodom kmeňa 823 …

Chtelnica

Cintoríny v okrese Piešťany

KRAKOVANY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí. Má nepravidelný pôdorys.   VRBOVÉ. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Židovský cintorín z polovice 18.storočia. Stále sa na ňom pochováva. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa …

Dopravné a športové stavby v okrese Piešťany

PIEŠŤANY. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Funkcionalistický cestný most, tzv. Krajinský most, cez Váh postavený v rokoch 1930-1931. Upravovaný bol v rokoch 1946-1948 a 1991. Autormi sú J. Činčera a I. Grebník. Nachádza sa v meste v Pamiatkovej zóne.   PIEŠŤANY. Kúpalisko. Národná kultúrna pamiatka Kúpalisko s areálom vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistické stavby postavené v rokoch 1933-1934. Au …

Drahovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drahovce Voderady …

TOPlist