Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Banka

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Piešťan. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Bašovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Ostrov. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Borovce

Chtelnica

Cintoríny v okrese Piešťany

KRAKOVANY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gála, opáta z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí. Má nepravidelný pôdorys.   VRBOVÉ. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Židovský cintorín z polovice 18.storočia. Stále sa na ňom pochováva. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa …

Dopravné a športové stavby v okrese Piešťany

PIEŠŤANY. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Funkcionalistický cestný most, tzv. Krajinský most, cez Váh postavený v rokoch 1930-1931. Upravovaný bol v rokoch 1946-1948 a 1991. Autormi sú J. Činčera a I. Grebník. Nachádza sa v meste v Pamiatkovej zóne.   PIEŠŤANY. Kúpalisko. Národná kultúrna pamiatka Kúpalisko s areálom vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistické stavby postavené v rokoch 1933-1934. Au …

Drahovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drahovce Voderady …

Drobná architektúra v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Architektonické články. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment architektonických článkov v podobe balustra a rebier z 15.-16.storočia sa nachádza v opevnení rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, ktorý stojí v strede obce.   PIEŠŤANY. Balustráda. Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková ozdobná balustráda z 18.storočia. Nac …

Dubovany

TOPlist